Deklaracja dostępności cyfrowej

Aktualizacja w dniu 28 marca 2022 r.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

https://www.sp12.wroclaw.pl/

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Marii Skłodowskiej- Curie ul. Janiszewskiego 14 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne: – brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków, – część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR), – dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.), – brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych. Wyłączenia: – zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego, – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 10.03.2021 r. Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni oraz narzędzia weryfikującego zawartego na stronie http://checkers.eiii.eu.

Skróty klawiszowe Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 12 im.Marii Skłodowskiej Curie we Wrocławiu dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego https://www.sp12.wroclaw.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu. Jeśli stwierdzisz, że serwis https://www.sp12.wroclaw.pl/ nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo: Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Janiszewskiego 14 50-372 Wrocław tel. +48 71 798 68 42 e-mail: Sekretariat.sp12@wroclawskaedukacja.pl

Postępowanie odwoławcze

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl/content/kontakt.

Przydatne linkiWeb Content Accessibility Guidelines 2.1 · Rzecznik Praw Obywatelskich

Nasza strona korzysta z plików cookie Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Click to listen highlighted text!