PROJEKT „RAZEM W ŚWIECIE SZTUKI” finansowany ze środków UNiCEF

Zapraszamy do wzięcia Państwa placówki w projekcie zajęć integracyjno-artystycznych wzmacniające postawy otwartości międzykulturowej i solidarności społecznej dla dzieci i młodzieży 

  1. „RAZEM W ŚWIECIE SZTUKI”,który składa się z dwóch etapów: 

-części warsztatowej,

-koncertu podsumowującego projekt.

Projekt „Razem w świecie sztuki” – adresowany jest do uczniów szkół podstawowych Wrocławia,

z udziałem trenerów, specjalistów w dziedzinie wokalistyki, tańca i plastyki, absolwentów uczelni artystycznych z Polski i Ukrainy, którzy poprowadzą warsztaty (wszystkie lub do wyboru):

-wokalny 

-taneczny 

-plastyczny 

 

Warsztaty przeznaczone będą dla ok. 20-osobowych grup dzieci ukraińskich i polskich (50%/50%) we wrocławskich szkołach podstawowych, dostępne również dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Warsztaty wokalne będą się rozpoczynać rozgrzewką emisyjną, następnie rozśpiewanie oraz zapoznanie z literaturą wokalną różnych narodów (m.in. utwory polskie, ukraińskie czeskie, francuskie, hiszpańskie, angielskie i in.) Nauka piosenek podczas pracy indywidualnej oraz w grupach zespołowych: duety, tercety, kwartety pojedyncze 
i podwójne oraz cały zespół wokalny.

Warsztaty taneczne rozpoczną się rozgrzewką fizyczną, następnie omówieniem tańców różnych narodów z pokazywaniem kroków danych tańców (m.in. polka, walc, hopak, kozak – taniec dla mężczyzn, zatem jeżeli udział w tych warsztatach wezmą chłopcy, wówczas trener przygotuje ten taniec, oberek, mazur, krakowiak, tango, cha-cha i in.) Praca nad krokami w duetach, następnie z całym zespołem tanecznym.

Warsztaty plastyczne będą polegały na wspólnym przygotowaniu prac malarskich lub innych form plastycznych przestrzennych o tematyce kultur różnych narodów – trener zwróci uwagę na cel projektu i do tego celu będą odnosić się prace, które finalnie znajdą się na wystawie podczas koncertu finałowego tego projektu w foyer sali koncertowej. Uczestnicy koncertu (uczniowie, rodzice i zaproszeni goście) ocenią te prace wrzucając numer wybranej pracy do specjalnej urny konkursowej. Najlepsze prace zostaną narodzone.

Celem projektu jest przede wszystkim integracja różnych środowisk, zrozumienie drugiego człowieka, nastawienie na aktywność i rozwój artystyczny dzieci oraz wsparcie emocjonalne dzieci z różnych środowisk społecznych i kulturowych. Tematyką zajęć może być realizacją haseł: przyjaźń, miłość, tolerancja, integracja, pozytywne myślenie.

 

Miejsce realizacji warsztatów:

Sala lekcyjna szkoły, która przystąpi do projektu oraz siedziba Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław” ul. Tadeusza Kościuszki 35 A.

 

Tematyka warsztatów:

-polska i obcojęzyczna literatura wokalna,

– tańce różnych narodów i kultur,

– prace plastyczne realizujące temat i cel projektu, plakaty, formy przestrzenne.

 

Podsumowaniem projektu będzie koncert „RAZEM W ŚWIECIE SZTUKI”, który odbędzie się

9 grudnia 2022 r. w Centrum Kultury Wrocław –Zachód przy ul. Chociebuskiej 4 we Wrocławiu, podczas któregowystąpią zespoły biorące udział w Projekcie.

W foyer sali koncertowej nastąpi prezentacja prac plastycznych realizujących temat i cel projektu, które zostaną ocenione przez specjalnych jurorów w osobach uczniów, ich rodziców i zaproszonych na koncert gości.

Projekt będzie popularyzowany przez zaprezentowanie wszystkich działań również społeczności szkolnej w macierzystych placówkach.

 

Termin projektu:

19.09.2022r-15.12.2022 r.

Informacja o projekcie „Razem w świecie sztuki” wraz harmonogramem zajęć musi być umieszczona na stronie internetowej szkoły, w której odbywa się projekt.

 

Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne we Wrocławiu

Nasza strona korzysta z plików cookie Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Click to listen highlighted text!