Regulamin ZFŚS 

w Szkole Podstawowej nr 12 im Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu

REGULAMIN ZFŚS-od 12.11.2020 r.

Załącznik-nr-3-dofinansowanie-do-wypoczynku-dzieci

Załącznik-nr-4-dofinasowanie-do-wypoczynku-pracownikaemeryta

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Wniosek o dofinansowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej

Wniosek o przyznanie zapomogi socjalnej

 Informacje

Proszę składać wnioski o dofinansowanie do wypoczynku pracownika/emeryta  od 10 do 20 maja bieżącego roku, wnioski o zapomogę socjalną związaną z organizacją świąt od 1 do 15 listopada bieżącego roku.

Wnioski w formie pisemnej składamy do skrzynki w sekretariacie uczniowskim.

Podstawą obliczenia dochodu na członka rodziny są zeznania podatkowe PIT z poprzedniego roku kalendarzowego ( teraz 2021) wszystkich członków rodziny, alimenty, zapomogi i 500+. Sumę dochodów z zeznań podatkowych dzielimy przez liczbę członków rodziny  ( dzieci do 25 roku życia, jeśli się uczą) i przez 12 i wpisujemy w miejscu “dochód na członka rodziny”. 

W przypadku ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku dla dziecka, wypełniamy również  wniosek nr 3. Wnioski o dofinansowanie kolonii i obozów dzieci  są rozpatrywane we wrześniu po przedłożeniu Komisji Socjalnej dowodu wpłaty za wypoczynek. Kwota dofinansowania kolonii i obozów jest taka sama jak  dofinansowanie wypoczynku we własnym zakresie.

Emeryci – nauczyciele składają co roku do 20 czerwca informację o aktualnej kwocie emerytury brutto na podstawie informacji z ZUS. Oświadczenie w formie pisemnej dostarczają do sekretariatu uczniowskiego lub przesyłają na adres szkoły.

Oświadczenie emeryta

Nasza strona korzysta z plików cookie Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Click to listen highlighted text!